Тимчасове припинення трудового договору?

Civil Law
Грудень 2022
Тимчасове припинення трудового договору?
Тимчасове припинення трудового договору?
Тимчасове припинення трудового договору?
Неможливість виконувати свою роботу через війну в Україні – річ вже доволі звична, на превеликий жаль… Однак, як щодо правового статусу такої ситуації?
Якщо мова іде про тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, слід говорити про призупинення дії трудового договору.
Що таке прыпынення трудового договору та які наслідки воно за собою тягне?
Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.
Для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов:
роботодавець не може забезпечити працівника роботою;
працівник не може її виконувати.
Важливо! Якщо не виконується хоча б одна із зазначених умов, то немає підстав, щоб призупиняти трудовий договір.
Також призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.
Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.
Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається:
інформація про причини призупинення, зокрема про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки;
-спосіб обміну інформацією;
строк призупинення дії трудового договору;
-кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
-реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
умови відновлення дії трудового договору.
Залишились питання ? Потрібна Професійна правова допомога ?
Якщо у Вас виникли будь-які бухгалтерські та/або юридичні питання , звертайтеся за номерами:
+38 099 740 16 73
+38 097 352 77 00